top of page

Προγράμματα Μουσειακής Αγωγής

 

Στο μουσείο εφαρμόζεται πρόγραμμα μουσειακής αγωγής, ειδικά σχεδιασμένο για παιδιά,  το οποίο έχει καταρτιστεί από επιστημονικό προσωπικό με γνώσεις και εμπειρία στον τομέα της έρευνας, της θεατρικής, μουσικής και μουσειακής αγωγής. Το πρόγραμμα προσφέρεται για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης από την προσχολική ηλικία μέχρι την Ανώτερη Εκπαίδευση και για παιδιά της ειδικής εκπαίδευσης, προσαρμοσμένο ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα των παιδιών και, γίνεται επιλογή θεμάτων εκ των εξής:

 

  • παρουσίαση που καλύπτει τη θεματική «Ο Κύκλος του Ψωμιού»

  • παρουσίαση των παραδοσιακών ψωμιών της Κύπρου και των ηθών και εθίμων που σχετίζονται με αυτά, όπως μαρτυρούν λαογραφικές πηγές και έρευνα

  • εξειδικευμένη παρουσίαση για τα σύμβολα και τους συμβολισμούς των ψωμιών (όμιλοι τέχνης, λαογραφικοί, φοιτητές)

  • εξειδικευμένη παρουσίαση για τις καταγραφές και τη λαογραφία (όμιλοι ιστορίας, τέχνης, δημοσιογραφίας, λαογραφικοί, φοιτητές)

  • προβολή σχετικού με τα πιο πάνω οπτικοακουστικού υλικού

  • επίδειξη υπό τη μορφή εργαστηρίου πλουμίσματος ψωμιού

  • αφήγηση δραματοποιημένου παραμυθιού ή μύθου ή θεατρικό παιχνίδι αναλόγως ηλικίας με σχετικό θέμα,

  • πρόσφορά μικρού προγεύματος

 

Η παρουσίαση που γίνεται στο μουσείο μπορεί κάλλιστα να ενταχθεί στα πλαίσια της διαθεματικής εκπαίδευσης, καθώς αναφέρεται σε ανθρώπινες δραστηριότητες που άπτονται πολλών και διαφορετικών τομέων της ζωής (ιστορία, γεωγραφία, γεωργία, οικονομία, επαγγέλματα, περιβάλλον, άνθρωπος, οικογενειακή ζωή, τέχνη, θεατρική αγωγή, παραμύθι, τραγούδι, εικαστική αγωγή, μαγειρική, διατροφή, ανακύκλωση). Είναι ένας χώρος που προσφέρει πολύπλευρη εκπαίδευση και ψυχαγωγία και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα εξοικείωσης με την έννοια της επίσκεψης σε ένα Μουσείο, της μελέτης της λαογραφίας και της παράδοσης του τόπου μας, της διαμόρφωση της αισθητικής και της γενικότερης καλλιέργειας των παιδιών.

 

Διευθέτηση επίσκεψης

Οι επισκέψεις οργανωμένων συνόλων είναι σημαντικό να διευθετούνται εκ των προτέρων και όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα για καλύτερη οργάνωση. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλ: 25340347, 99681999, e-mail: ploumisto@technodromio.org.

 

Πριν από την επίσκεψη

Είναι δυνατόν να αποσταλεί εκπαιδευτικό υλικό ανάλογα με την ηλικία των μαθητών ώστε ο εκπαιδευτικός να προετοιμάσει τα παιδιά για αυτό που θα δουν και να αποκομίσουν έτσι περισσότερα από την επίσκεψή τους στο μουσείο. Επισυνάπτεται χάρτης για πρόσβαση στο μουσείο.

 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης

Είναι σημαντικό τα παιδιά να ενημερωθούν για τον τρόπο συμπεριφοράς στο μουσείο. Τα παιδιά είναι υπό την επίβλεψη και την καθοδήγηση των συνοδών τους. Γίνεται ξενάγηση, παρουσίαση και εργαστήρι από το ειδικευμένο προσωπικό. Μπορούν να  αφήσουν τα προσωπικά  τους αντικείμενα (τσάντες, σακάκια) σε διαθέσιμη κρεμάστρα.

 

Μετά την επίσκεψη  

Μετά το τέλος της παρουσίασης γίνεται συζήτηση μαζί με τα παιδιά όπου επιδιώκεται η εμπλοκή των παιδιών κατά το έπακρον  για καλύτερη κατανόηση και οι εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν σχετικό ερωτηματολόγιο/ έντυπο αξιολόγησης για σκοπούς βελτίωσης του μουσείου και της λειτουργίας του. Εάν το επιθυμούν ετοιμάζεται σχέδιο μαθήματος για συνέχιση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας στο σχολείο.

 

Κόστος

Σχετικά με τα προσφερόμενα προγράμματα και το κόστος τους παρακαλώ επικοινωνήστε.

 

Πωλητήριο

Τις ώρες που λειτουργεί το Μουσείο λειτουργεί επίσης πωλητήριο με αντίγραφα των παραδοσιακών πλουμιστών ψωμιών και σύγχρονες αρτοδημιουργίες δια χειρός Δωρίτας Βοσκαρίδου.

 

Επικοινωνία

Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική την επίσκεψη των παιδιών στο μουσείο γιατί έχουν να αποκομίσουν πολλές γνώσεις και εμπειρίες σχετικές με την παράδοση και την πολιτιστική μας κληρονομιά. Για τον έγκαιρο προγραμματισμό μιας επίσκεψης παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας το συντομότερο δυνατό στα τηλέφωνα 25340347, 99681999, 99526772. Περισσότερες  πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.technodromio.org .

bottom of page