Οι συνεργάτες της Σχολής Αφηγηματικής Τέχνης Κύπρου

Πατήστε για να δείτε βιογραφικά των συνεργατών μας

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Κατερίνα Βοσκαρίδου Πάκκου

 

Χλόη Μελίδου

Στέλλα Βοσκαρίδου Οικονόμου

Μαρίνα Βρόντη

Δημήτρης Β. Προύσαλης
(Με την υποστήριξη της "Παραμύθια και Μύθοι στου Κένταυρου τη ράχη")

 

 

 

 

Στη «Σχολή» η τέχνη της αφήγησης διδάσκεται μέσα από σύντομα ή εκτεταμένα προγράμματα μαθητείας.
Παράλληλα περιστασιακά συνεργάτες με ειδικά ενδιαφέροντα ή προσεγγίσεις παρουσιάζουν θέματα που
άπτονται της αφήγησης, του παραμυθιού ή της λαογραφίας εμπλουτίζοντας το πρόγραμμα της Σχολής.